Onze Sponsoren

Wanneer u ons financieel ondersteunt dan willen wij hier graag uw bedrijfsnaam/logo plaatsen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Rekeningnummer

NL21 ABNA 0520119614

tnv. W.F. Mulder te Megchelen

Onder vermelding van Hulp-Roemenie

wordt gevormd door een aantal enthousiaste collega’s/vrijwilligers uit de Achterhoek. Het doel van onze groep is:
Het verbeteren van leef- en leer omstandigheden van kinderen in Roemenië.

Dit schooltje in Japa werd door ons in 2013 voorzien van een nieuw dak, waterleiding, afvoer en toiletten.

Wij richten ons daarbij voornamelijk op het aanpassen, (ver)bouwen van scholen en creches en het beschikbaar stellen van leermateriaal. Sommige scholen zijn in een dermate slechte staat dat de overheid deze scholen wil sluiten. De kinderen moeten dan in een volgend dorp naar school. Daar de meeste ouders geen geld hebben om hun kinderen met het openbaar vervoer te laten reizen, betekent dit dat deze kinderen dus niet meer naar school kunnen. De financiële situatie van de scholen is niet voldoende om de reparaties en verbouwingen zelf te kunnen doen.
Wij zijn voor de realisatie van onze projecten volledig afhankelijk van donaties.
Wij betalen zelf al onze reis- en verblijfkosten. Iedere gedoneerde euro wordt dus daadwerkelijk aan de projecten besteed. Wij werken samen met de plaatselijke bevolking en proberen zoveel mogelijk materiaal in te kopen in Roemenië. Op deze manier wordt tevens de economie in de regio gestimuleerd. Wij zien bij de door ons gerealiseerde projecten dat de plaatselijke bevolking onze aanzet omarmt en verder gaat met opknappen. U kunt onze projecten financieel ondersteunen door uw bijdrage te storten op ons rekeningnummer rechts boven in deze site. Iedere bijdrage is welkom. Bedankt namens de kinderen in Roemenië.